Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 337825Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oranjestraat 32 in Best

Op 15 december 2020 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het verbouwen van de woning

Locatie:

Oranjestraat 32 in Best

Activiteit:

  • Bouwen

Dossiernummer:

WABO_VERG-20-01832

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.