Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2020, 33775Beschikkingen | aanvraagGemeente Woudenberg - melding aanleg gesloten bodemenergiesyteem buiten inrichtingen - realisatie VBWW systeem - Rumelaarseweg 36, Woudenberg

Rumelaarseweg 36, 3931 PA, realisatie VBWW systeem, Zaak-ID 0351-9701.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.