Vaststelling geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland maken bekend dat zij een geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer hebben vastgesteld. De eerder vastgestelde regionale documenten zijn geactualiseerd voor PFAS-verbindingen.

 

Op grond van een wijziging in het Besluit bodemkwaliteit (publicatie Staatsblad 491, 17 december 2019) is het college van burgemeester en wethouders gemachtigd gebiedsspecifiek beleid met betrekking tot PFAS-verbindingen vast te stellen.

 

Het besluit tot vaststelling van de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer treedt 1 week na deze bekendmaking in werking.

 

Het besluit en de bijbehorende stukken ligt conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Drechterland.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen via de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord – tel. 088 102 1300 of via postbus@odnhn.nl

 

Naar boven