Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2018, 1e wijziging

De raad van de gemeente Eersel;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het zeer gewenst is om carbid schieten te verbieden tijdens de jaarwisseling 2020/2021;

 

besluit:

 

de ‘Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2018, 1e wijziging’ vast te stellen en daarmee artikel 2:73a toe te voegen.

 

 

Artikel 2:73a Carbid schieten

  • 1.

    Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

  • 2.

    Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht.

 

Deze 1e wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Deze 1e wijziging wordt aangehaald als: Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2018, 1e wijziging.

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2020.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

H. van Breek drs. W.A.C.M. Wouters

Naar boven