Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2020, 336091VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 (mandaat 45, tabel MZ, Z-19-055781/D/20/196522)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op de wens tot het actueel houden van het Mandaat-, volmacht- en machtigingen statuut Stadskanaal 2019;

 

gelet op inwerkingtreding van de Verordening Kinderopvang op sociale en/of medische indicatie Stadskanaal 2020 per 1 januari 2021;

 

b e s l u i t e n :

 

 

 

  • A.

    de navolgende mandaten toe te voegen aan de tabel Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ) luidende als volgt:

Nr.

omschrijving onderwerp

mandaatgever

van mandaatgever naar leiding gevende

van mandaatgever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

45

Besluiten op grond van Verordening Kinderopvang op sociale en/of medische indicatie Stadskanaal 2020.

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

21000035 Teamleider CJGV

21000028 Consulent jeugd allround

 

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid

 

ma

M

 

  • B.

    dat dit besluit op 1 januari 2021 in werking treedt.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2020

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw Y.P. van Mastrigt

secretaris burgemeester