Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 336078Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Ganzenweide ong Stein (O2020-219\0971162236)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-219\0971162236, ingekomen op 11 december 2020 voor het oprichten van een levensloopbestendige bungalow gelegen aan Ganzenweide ong Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Inrit \ Uitweg

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.