Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 335446Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een kapsalon aan de Rembrandtstraat 22, 6181 BB te Elsloo (O2020-213\0971161991)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-213\0971161991, ingekomen op 9 december 2020 voor het inrichten van een kapsalon en het plaatsen van gevelreclame gelegen aan de Rembrandtstraat 22, 6181 BB te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.