Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2020, 334880Beschikkingen | aanvraagBesluit op milieumelding, Ambachtsweg 3B in Bladel, veranderen van het bedrijf en aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende milieumelding heeft ontvangen en afgehandeld:

Locatie:

Ambachtsweg 3B in Bladel

Omschrijving:

veranderen van het bedrijf en aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Verzenddatum:

15 december 2020

Zaaknummer:

BLA-2020-1477

 

Procedure

Deze melding ligt niet ter inzage. Tegen deze melding bestaat geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid.