Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 334731Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hazenveld ong. kavel 2, 5388 TM te Nistelrode

Datum ontvangst: 11-12-2020

 

Het oprichten van een woning

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 23 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze