Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 33472Overige overheidsinformatieAanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend de heer C.J.H.M. Janssen met ingang van 1 februari 2020 te hebben aangewezen als secretaris van de gemeente Voerendaal.