Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 334704Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 17, 5473 AN te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 14-12-2020

 

Het afvoeren van niet asbesthouden golfplaten

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 23 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze