Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 334158Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het dichtmaken van een overkapping en het plaatsen van kozijnen aan de Kloosterstraat 20, 6129 CS te Urmond (O2020-181\0971158109)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeenteStein hebben besloten om de beslistermijn van de op 28 oktober 2020 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2020-181\0971158109 voor het dichtmaken van een bestaande overkapping en het plaatsen van kozijnen gelegen aan de Kloosterstraat 20, 6129 CS te Urmond met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

 

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.