Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een brug door een dam op het perceel Wogmeer 29 te Hensbroek

Op 14 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vervangen van een brug door een dam op het perceel Wogmeer 29 te Hensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0644. De aanvraag betreft:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven