Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2020, 332954Plannen | ruimtelijkOntwerpwijzigingsplan Noordeinde 65

B&W van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 8 december 2020 hebben ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan Noordeinde 65. Het wijzigingsplan is opgesteld om de bedrijfsbestemming om te zetten naar wonen. Het transportbedrijf aan het Noordeinde 65 gaat weg en alle gebouwen worden gesloopt. Er komen 2 nieuwe woningen op deze plek. Er komt ook een woning aan de kant van de Spireaweide. Daar wordt een nieuwe inrit gemaakt.

Inzage

Vanaf 17 december 2020 kunt u op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerpwijzigingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Hier is ook het ontwerpbesluit Hogere Waarden te vinden, dit ligt tegelijk met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpwijzigingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.WPNoordeinde65-0301).

Zienswijzen

U kunt t/m 27 januari 2021 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpwijzigingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van B&W van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. N. Broeke (n.broeke@waddinxveen.nl of telefonisch 140182).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Broeke.