Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 33264Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Cortenbachstraat 14 Voerendaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Cortenbachstraat 14 te Voerendaal, voor het verbouwen en levensloopbestendig maken van een woonhuis, zaaknummer 64036

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.