Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 331489Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Minervalaan 63 1077 NR Amsterdam

Minervalaan 63 1077 NR Amsterdam: voor het plaatsen van drie airco's op het perceel Minervalaan 63 (legalisatie), verzonden op 11 december 2020.

Dossiernummer Z2020-Z014192 / OLO-nummer 5555361.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.