Onherroepelijk Bestemmingsplan De Roskam

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het bestemmingsplan “De Roskam te Zundert” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van de bestemming voor de locatie Molenstraat 1 in Zundert, plaatselijk bekend als “De Roskam”, voor het wijzigen van de bestemming. Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van 21 appartementen en horeca op de begane grond, zoals dat nu het geval is

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 22 oktober 2020 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 3 december 2020 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naar boven