Gemeenteblad van Krimpen aan den IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselGemeenteblad 2020, 331203Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent de tarieven van de gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum De Tuyter" voor het jaar 2021

De raad der gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020

 

b e s l u i t :

 

de tarieven van de gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum

"De Tuyter" voor het jaar 2021 als volgt vast te stellen:

 

 • 1.

  Ontmoetingscentrum "De Tuyter" (index 1,5%)

   

  Grote zaal

  Verenigingstarief*

  per uur

  23,25

  Overig gebruik

  per uur

  62,20

  Zaal 6

  Verenigingstarief*

  per uur

  15,75

  Overig gebruik

  per uur

  30,95

  Zaal 7

  Kantoor, wordt niet verhuurd

   

  Zaal 8

  Verenigingstarief*

  per uur

  17,05

  Overig gebruik

  per uur

  34,10

  Zaal 9

  Verenigingstarief*

  per uur

  10,70

  Overig gebruik

  per uur

  21,30

  Zaal 10

  Verenigingstarief*

  per uur

  8,00

  Overig gebruik

  per uur

  16,05

  Zaal 11

  Verenigingstarief*

  Overig gebruik

  per uur

  per uur

  7,00

  14,00

  Zaal 12

  Verenigingstarief*

  per uur

  13,30

  Overig gebruik

  per uur

  26,60

  Annulerings- en wijzigingskosten

  Annulerings- en wijzigingskosten

  25,00

  *) Het verenigingstarief geldt voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Krimpen

 • 2.

  Sportvelden (ingangsdatum 1 januari 2021) (index 1,5 %)

   

  -

  Voetbalveld(kunstgras)

  (2)

  25.207

  per jaar

  -

  Handbalveld (asfalt)

  (1)

  3.781

  per jaar

  -

  Hockeyveld (betreft ondergrond)

  (2)

  5.412

  per jaar

  -

  Tennisbanen (kunstgras/gravel)

  (per baan)

  7.628

  per jaar *)

  -

  Korfbal (clubhuis en sportterrein)

  20.182

  per jaar

  *) Met beide tennisverenigingen voert de gemeente gesprekken over de huurprijs, dit naar aanleiding van beoogde investeringen aan de sportcomplexen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 27 oktober 2020

De griffier,

De voorzitter,