Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 330969Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een B&B in bestaande bebouwing op het perceel Julianaweg 5 te Hensbroek

Op 10 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een B&B in bestaande bebouwing op het perceel Julianaweg 5 te Hensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0639. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.