Sloopmelding Begonialaan 2, Lutjebroek

Locatie: Begonialaan 2, Lutjebroek

Voor: het verwijderen van een asbesthoudende ontluchtingspijp en restanten

Datum ontvangst: 20 november 2020

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een sloopmelding kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

Informatie over de sloopmelding

Wilt u meer informatie of de sloopmelding inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0228 – 510 111.

 

Naar boven