Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2020, 329752Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit medewerking bij overdracht van overeenkomsten gemeente Kaag en Braassem

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag heeft op 1 december 2020 besloten de bevoegdheid om haar medewerking te verlenen, conform artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek, om een reeds gesloten overeenkomst aan een derde over te dragen, te mandateren aan de manager en teamleider van het betreffende organisatieonderdeel.

 

Toelichting

De gemeente wordt regelmatig benaderd met het verzoek van een partij, waarmee de gemeente een bepaalde overeenkomst gesloten heeft, om medewerking te verlenen aan de overdracht van diens contractpositie aan een derde-partij. Het verlenen van deze medewerking is een bevoegdheid van het college, die vanaf heden gemandateerd is aan de betrokken afdelingsmanager en teamleider.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na deze publicatie.