Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 329708Overige overheidsinformatieINTREKKING NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO Noord- OOST-GELDERLAND 18 NOVEMBER 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

 

Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

Gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020;

 

Constateren dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19;

 

 

Besluit:

 

Artikel 1  

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op https://www.vnog.nl en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020.

 

 

Dit besluit is genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op 01 december 2020 te Apeldoorn om 10:00 uur.

De voorzitter A.J.M. Heerts