Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 328564Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een prieel aan de Julianastraat 32, 6129 BV Urmond (O2020-207\0971161308)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-207\0971161308, ingekomen op 30 november 2020 voor het plaatsen van een prieel gelegen aan de Julianastraat 32, 6129 BV Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.