Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 328406Beschikkingen | aanvraagKennisgeving sloopmelding Doctor Kuyperstraat 13 6129 GR te Urmond (S2020-114\0971161596)

Kennisgeving melding:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein stellen u in kennis van de sloopmelding geregistreerd onder nummer S2020-114\0971161596 voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen gelegen aan Doctor Kuyperstraat 13 6129 GR te Urmond. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

 

Rechtsbescherming:

Voorgenoemde melding is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het indienen van een zienswijze, bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk. De melding kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein.

Voor nadere informatie kun tu een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.