Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 328253Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning aan de Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein (O2020-209\0971161729)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-209\0971161729, ingekomen op 7 december 2020 voor het vergroten van de woning gelegen aan de Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.