Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 328058Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een toegangspad nabij de Steinderweg ong.Stein (O2020-208\0971161602)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-208\0971161602, ingekomen op 6 december 2020 voor het aanleggen van een toegangspad gelegen nabij de Steinderweg ong. te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Aanleggen in- en uitweg

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.