Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 328017Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kapsalon tot appartementen aan de Peldenstraat 11 en 11a, 6171 XV te Stein (O2020-206\0971161304)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-206\0971161304, ingekomen op 2 december 2020 voor het verbouwen van een kapsalon tot appartementen gelegen aan de Peldenstraat 11 en 11a, 6171 XV te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.