Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 327677Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Veerweg 12 6129 BA te Urmond (O2020-211\0971161880)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-211\0971161880, ingekomen op 8 december 2020 voor het vergroten van een balkon gelegen aan Veerweg 12 6129 BA te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.