Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 327400Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning aan de Past Eijckstraat 1, 6129 BJ te Urmond (O2020-203\0971161168)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-203\0971161168, ingekomen op 1 december 2020 voor het vergroten van de woning gelegen aan de Past Eijckstraat 1, 6129 BJ te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.