Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 326785Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dopheiweg 1, 5473 VN te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 07-12-2020

 

Het wijzigen van de bouwlocatie van een loods (wijziging op eerder verleende vergunning)

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 16 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze