Gemeente Medemblik, ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sportlaan 19, Wognum week 50

brandveilig gebruik van sportkantine voor buitenschoolse opvang

Naar boven