Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 325651Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering op donderdag 17 december 2020

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 17 december 2020, 20.00 uur.

Plaats: MS TEAMS. Live te volgen via www.brummen.raadsinformatie.nl en via RTV Veluwezoom.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

Hamerstukken

3. Lijst ingekomen stukken

4. Actualisering financiële beleidsdocumenten

5. Grondexploitatie Graaf van Limburg Stirumplein

Bespreekpunten

6. Afscheid Herman van den Broek als lid van de Rekenkamercommissie Brummen-Voorst

7. Benoeming nieuw lid Rekenkamercommissie Brummen-Voorst

8. Herbenoeming mevrouw M. Quené als lid van de Rekenkamercommissie Brummen-Voorst

9. Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Van Burgsteden en Timmer

10. Rapport Berenschot ‘naar een evenwichtig sociaal domein’’

11. Belastingverordeningen 2021

12. Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan woningbouw Sperwerstraat Brummen

13. Begroting PlusOV

14. Sluiting