Oudesluis 1 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20200588)

Op 2 december 2020 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 22 januari 2020. De aanvraag betreft het renoveren van de ijssalon en woningen na brand.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven