Gemeenteblad van Diemen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenGemeenteblad 2020, 325019Verordeningen2e wijziging op de Verordening Jeugdhulp Diemen 2018

De raad van de gemeente Diemen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020

BESLUIT:

 

vast te stellen de: 2e wijziging op de Verordening Jeugdhulp Diemen 2018

Artikel I De Verordening Jeugdhulp Diemen 2018 wordt als volgt gewijzigd:

A. Wijziging Brede Hoed Team naar Sociaal Wijkteam Diemen

  • 1.

    In artikel 1.1 Begripsbepalingen wordt Brede Hoed Team vervangen door Sociaal Wijkteam Diemen

     

  • 2.

    In artikel 2.2 wordt het opschrift Brede Hoed Team gewijzigd in Sociaal Wijkteam Diemen en wordt in de leden onder artikel 2.2 Brede Hoed Team gewijzigd in Sociaal Wijkteam Diemen

Artikel II Citeer artikel

Deze wijziging op de verordening wordt aangehaald als 2e wijziging op de Verordening Jeugdhulp Diemen 2018.

Artikel III Inwerktreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2020

De griffier,

De voorzitter