Aanvraag omgevingsvergunning Minervalaan 71-H 1077 NS Amsterdam

Minervalaan 71-H 1077 NS Amsterdam: voor het dichtbouwen van het balkon van het gebouw Minervalaan 71-H, ingekomen 9 november 2020.

 

Dossiernummer Z2020-Z014596 / OLO-nummer 5585035.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven