Buorren 22 te Langweer: aanvraag vergunning vernieuwen van dak en goten en plaatsen van dakkapellen (OV 20200710)

Op 02-dec-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het vernieuwen van dak en goten en plaatsen van dakkapellen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven