Bloksleat 8 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van kantoorruimte, herbouw horeca-opslag en plaatsen van 2 recreatievoorzieningen (OV 20200716)

Op 03-dec-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van kantoorruimte, herbouw horeca-opslag en plaatsen van 2 recreatievoorzieningen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven