Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2020, 324231Beschikkingen | aanvraag



Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Steenstraat 2 te Valkenburg

Op 1 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Steenstraat 2 te Valkenburg. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-000873 en DMS nummer Z.1182389. De aanvraag betreft het herontwikkelen van een leegstaand rijksmonument (Pradoegebouw) naar een hotel.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.