Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 324050Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heilarensestraat 64, 5473 RB te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 04-12-2020

 

Het uitbreiden van de huisartenpraktijk

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 9 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze