Gemeenteblad van Beekdaelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekdaelenGemeenteblad 2020, 323788Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning WABO Ravensboschstraat 20 in Hulsburg

De gemeente Beekdaelen maakt bekend de navolgende aanvraag omgevingsvergunning te hebben verleend:

  • Het uitbreiden van het woonhuis op het perceel plaatselijk bekend Ravensboschstraat 20 te Hulsburg (verleend 01-12-2020)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking/verzending een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Gemeente Beekdaelen/ College van Burgemeester en Wethouders / Postbus 22000 / 6360 AA Nuth

Vermeld het volgende in uw bezwaarschrift:

Uw naam en adres / uw handtekening / de datum van het bezwaar (dagtekening) / een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht / de motivering van uw bezwaar (de gronden)

Uw bezwaarschrift zorgt er niet voor dat geen uitvoering mag worden gegeven aan het besluit. In juridische zin betekent dit dat uw bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg / Sector bestuursrecht / Postbus 950 / 6040 AZ Roermond