Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 323257Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 1 december 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 1 december 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Bestuurlijke besluitvorming: Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021

Het college heeft vastgesteld het Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs voor het jaar 2021.

 

Evaluatie verkeersontsluiting Pannenschuur

Het college heeft besloten naar aanleiding van de evaluatie over de verkeersontsluiting van Pannenschuur het project als afgesloten te beschouwen.

 

Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat ong, Moergestel

Het college heeft ingestemd met de aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling voor de bouw van 21 middeldure (koop)appartementen aan de Raadhuisstraat ong. te Moergestel. Daarnaast heeft het college besloten om het opgestelde ontwerpbestemmingsplan “Raadhuisstraat ong, Moergestel”, dat de bouw van de 21 appartementen mogelijk maakt, ter inzage te leggen voor zienswijzen. Het college heeft een raadsinformatiebrief opgesteld.

 

Collegevoorstel bezwaarschriften Wet voorkeursrecht gemeenten

Het college heeft besloten de bezwaarschriften voor zover gericht tegen de voorlopige aanwijzing van gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de gemeenteraad voor te stellen hetzelfde te doen voor zover de bezwaren zijn gericht tegen de definitieve aanwijzing in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

 

Budgethouders regeling gemeente Oisterwijk 2021

Het college heeft de budgethouders regeling gemeente Oisterwijk 2021 vast gesteld.

 

RIB Informatie stand van zaken naar aanleiding van onderzoek naar trillingen vanuit het spoor

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken omtrent het onderzoek naar de trillingen vanuit het spoor en informeert de raad daarover middels een raadsinformatiebrief.

 

Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan Woonhof Oirschotseweg, Moergestel

Het college heeft besloten om geen milieueffectrapport op te stellen voor het concept-ontwerpbestemmingsplan “Woonhof Oirschotseweg, Moergestel”, dat de realisatie mogelijk maakt van maximaal 5 vrijstaande woningen. Daarnaast heeft het college besloten om het opgestelde ontwerpbestemmingsplan “Woonhof Oirschotseweg, Moergestel” en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen voor zienswijzen.

 

Collegevoorstel Spreeuwenburgerweg 60

Het college heeft besloten de aangevraagde omgevingsvergunning voor de verandering van de agrarische bedrijfsvoering en het bouwen van een werktuigenloods op het perceel Spreeuwenburgerweg 60 in Oisterwijk te verlenen.

 

Collegevoorstel verzetten weekmarkt Moergestel

Het college heeft besloten de weekmarkt in Moergestel van vrijdagmiddag 25 december 2020 te verzetten naar dinsdagochtend 22 december 2020.

 

Collegevoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van verbod op carbid schieten

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een tijdelijk verbod op carbid schieten en het voorhanden hebben van carbid op te nemen in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2019 en deze gewijzigd vast te stellen.