Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 323175Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand tot appartementen aan de Kerkstraat 16 b, 6129 BN te Urmond (O2020-167\0971156336)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein hebben besloten om de beslistermijn van de op 7 oktober 2020 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2020-167\0971156336 voor het verbouwen van een monumentaal pand tot appartementen gelegen aan de Kerkstraat 16 b, 6129 BN te Urmond met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

 

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.