Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 323167Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 133 te Elsloo (O2020-179\0971157299)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-179\0971157299, ingekomen op 19 oktober 2020 voor het oprichten van een industriele wasserij met kantoren gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Inrit \ Uitweg

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.