Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 323164Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Veldschuurweg 17 6171 RP te Stein (O2020-194\0971160260)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-194\0971160260, ingekomen op 20 november 2020 voor het oprichten van een mantelzorgwoning gelegen aan Veldschuurweg 17 6171 RP te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • handelen in strijd regels RO

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.