Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 323155Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Sanderboutlaan 1 6181 DN te Elsloo (O2020-193\0971159887)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-193\0971159887, ingekomen op 17 november 2020 voor het uitbreiden van een bedrijfshal gelegen aan Sanderboutlaan 1 6181 DN te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.