Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 323151Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Grote Straat 32 6181 NV Elsloo (O2020-150\0971154228)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeenteStein hebben besloten om de beslistermijn van de op 10 september 2020 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2020-150\0971154228 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Grote Straat 32 6181 NV Elsloo met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

 

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.