Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 323136Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Schuttersstraat 5 6181 AC te Elsloo (O2020-197\0971160821)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-197\0971160821, ingekomen op 26 november 2020 voor het oprichten van een loods gelegen aan Schuttersstraat 5 6181 AC te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.