Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 323127Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Weg van Elsloo naar Groot Meers (O2020-196\0971160655)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-196\0971160655, ingekomen op 26 november 2020 voor het renoveren van de weg naar Elsloo- Meers gelegen aan Weg van Elsloo naar Groot Meers.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.