Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 323105Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Koeweide 17a 6181 NX te Elsloo (O2020-199\0971161053)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-199\0971161053, ingekomen op 30 november 2020 voor het plaatsen van 2 buitenunits voor airco gelegen aan Koeweide 17a 6181 NX te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.