Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van oude brug door een dam met duiker op het perceel Wogmeer 49 te Hensbroek

Op 2 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vervangen van oude brug door een dam met duiker op het perceel Wogmeer 49 te Hensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0623. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven